Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je David Salaquarda (davidsalaquarda.cz) - IČ 7859678 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktním údajem správce je e-mail david@salaquarda.cz.
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace:
• fotografie
• jméno a příjmení
• uživatelské jméno
• e-mailová adresa
• pohlaví
• datum a čas narození
• město narození
• město momentálního pobytu
• sluneční znamení
• živel slunečního znamení
• ascendent
• živel asncedentu
• descendent
• živel descendentu
• počet shodných znamení
• počet shodných živlů

III.
Účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k registraci
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• zpracování Vašich identifikačních a kontaktních údajů a údajů nezbytných pro plnění účelu registrace a funkčnosti webové aplikace;
• plnění právních povinností vůči státu;
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• zajišťující služby provozování webu astroego.com a další služby v souvislosti s provozováním webu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb Mailchimp.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• poskytovatel služby Mailchimp,
• společnost Google.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním žádostí na e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Žádost o jakéhokoliv právo zašlete na astroego@astroego.com.
3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Technologie sledování
Soubory cookie a webové majáky “web beacons”
Můžeme používat cookies, web beacons, sledovací pixely a další sledovací technologie na našich stránkách, abychom vám pomohli přizpůsobit stránku a zlepšit vaše zkušenosti. Když vstupujete na stránku, vaše osobní údaje nejsou shromažďovány pomocí technologie sledování. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby přijímala cookies. Soubory cookie můžete odebrat nebo odmítnout, ale uvědomte si, že taková akce by mohla ovlivnit dostupnost a funkčnost stránek. Nesmíte odmítnout webové majáky. Mohou však být neúplně funkční po odmítnutí všech souborů cookie nebo upravě nastavení webového prohlížeče, aby vás upozornily při každém nabídnutí souboru cookie, což umožňuje přijímat nebo odmítat soubory cookie na individuálním základě.
Co jsou soubory cookies
Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:
- ke správné funkčnosti našich stránek,
- při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme - co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
- pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.
Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.
Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit na remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení, sledovací a analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek a esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie. Souhlas k používání cookies dáváte kliknutím na "Souhlas" v informativním cookie banneru. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Internetová reklama
Kromě toho můžeme používat software třetích stran pro zobrazování reklam na Stránkách, implementaci e-mailových marketingových kampaní a správu dalších interaktivních marketingových iniciativ. Tento software třetích stran může používat soubory cookie nebo podobné technologie sledování, které pomáhají spravovat a optimalizovat vaše online zkušenosti s námi. Další informace o odhlášení z reklam založených na zájmech naleznete v nástroji Opt-Out Tool Network Initiative nebo v nástroji Opt-Out Digital Digital Alliance Opt-Out Tool.
Analytika webových stránek
Můžeme také spolupracovat s vybranými dodavateli třetích stran, jako je Google Analytics a Facebook, abychom umožnili sledování technologií a remarketingových služeb na Stránkách pomocí cookies první strany a cookies třetích stran, mimo jiné k analýze a sledování používání stránek, určování popularity určitého obsahu a lepší porozumění online aktivitám. Přístupem na tyto stránky souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací těmito dodavateli třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a kontaktovali je přímo pro odpovědi na vaše dotazy. Nepředáváme osobní informace těmto dodavatelům třetích stran. Pokud však nechcete, aby byly sledovacími technologiemi shromažďovány a používány jakékoli informace, můžete navštívit dodavatele třetích stran nebo nástroj pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative nebo Opt-Out Tool pro digitální reklamu.
Měli byste mít na vědomí, že získání nového počítače, instalace nového prohlížeče, upgrade existujícího prohlížeče nebo smazání nebo jiné změny souborů cookie ve vašem prohlížeči mohou také vymazat určité soubory cookie, plug-iny nebo nastavení pro odhlášení.

IX.
Politika pro děti
Nevědomě si nevyžádáme informace nebo nedoporučíme nákup dětem mladším 13 let a dětem v EU, které jsou mladší 16 let. Pokud se však dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme získali od dětí mladších 13 let nebo EU dětí mladších 16 let, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

X.
Bezpečnost vašich informací
K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření. Přestože jsme podnikli rozumné kroky k zajištění osobních údajů, které nám poskytnete, uvědomte si, že navzdory našemu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá nebo neproniknutelná, a proto nelze zaručit žádnou metodu přenosu dat proti jakémukoli odposlechu nebo jinému typu zneužití. Veškeré zveřejněné informace jsou citlivé na zachycení a zneužití neoprávněnými stranami. Proto nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost, pokud poskytnete osobní údaje, ale prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Registrace je dobrovolná a zdarma.
2. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost těchto webových stránek, změnit jejich vzhled či nabízené služby.
3. Uživatel těchto webových stránek, který uvedl nepravdivé údaje nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jakož i za škody způsobené správci.
4. Účet registrovaného uživatele může být bez varování smazán či může být zablokován přístup k jeho účtu.
5. Při vkládání textových, obrazových či zvukových dat nese uživatel těchto webových stránek plnou zodpovědnost za to, že vkládaná data nejsou v rozporu s autorským právem či jiným právem.
6. Správce neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek.
7. Uložením registrace z registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu souhlasíte a přijímáte.
8. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2020.